Term and Condition

Term and Condition

Term and Condition ข้อกำหนดและเงื่อนไข เว็บพนันสล็อต UFA789

เพื่อความชัดเจนและเพื่อป้องกันความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้เล่นและเว็บไซต์สล็อตของเรา และนี่ก็คือข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions) ที่ควรต้องทำความเข้าใจก่อนที่คุณจะใช้บริการของเรา :

Terms and Conditions (ข้อกำหนดและเงื่อนไข)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สล็อตออนไลน์ของเรา การใช้บริการใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาหยุดการใช้งานเว็บไซต์ของเราได้เลย

 1. อายุผู้ใช้
  1.1 การใช้บริการในเว็บไซต์นี้เฉพาะผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หากท่านยังอายุไม่ถึง ก็ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ และกรุณาหยุดใช้งานและออกจากเว็บไซต์
 2. การลงทะเบียนและบัญชีผู้ใช้
  2.1 ในบางส่วนของบริการเราอาจกำหนดให้ผู้เล่นจะต้องลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ การลงทะเบียนต้องดำเนินการโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
  2.2 ทางเรามีการรับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้เล่นและควรแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
 3. การฝากเงินและถอนเงิน
  3.1 การฝากเงินเพื่อเล่นเกมสล็อตต้องทำการฝากผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา โดยต้องทำธุรกรรมในชื่อที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชีของผู้เล่น
  3.2 ทางเรามีนโยบายการฝากเงินและถอนเงินที่เป็นเอกสารสำหรับผู้เล่นเพื่อให้ท่านได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและข้อจำกัดในการดำเนินการเหล่านี้
 4. การเล่นและการเดิมพัน
  4.1 การเล่นเกมสล็อตต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เรากำหนดไว้ ผู้เล่นจะต้องควบคุมการเดิมพันและไม่ควรเสี่ยงที่เกินกว่าที่คุณจะรับได้
  4.2 เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันหรือทำเพิ่มเติมในเวลาใดก็ได้ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำเงิน
 5. ความรับผิดชอบและความเสี่ยง
  5.1 การใช้บริการในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่านเอง ซึ่งผู้เล่นต้องรับผิดชอบในการใช้บริการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเดิมพัน
  5.2 การเล่นเกมสล็อตเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยง ทางผู้เล่นต้องเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นเกม
 6. การใช้งานโดยชอบด้วยกฎหมาย
  6.1 ผู้เล่นต้องใช้บริการของเราโดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับและควรปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจที่คงบคุมอยู่
 7. ความเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไข
  7.1 ทางเราอาจปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลในขณะที่มีการโพสต์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ในเว็บไซต์ของเรา ควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ
 8. ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
  8.1 ข้อมูลและเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือเจ้าของที่เกี่ยวข้อง คุณต้องไม่ทำซ้ำ ทำซ้ำ แก้ไข หรือใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
 9. ความรับผิดชอบในการเสี่ยงและสูญเสีย
  9.1 ผู้เล่นต้องยอมรับและเห็นชอบว่าการเล่นเกมสล็อตเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งต้องรับผิดชอบในการเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ผู้เล่นได้เล่นเกมของเราและไม่สามารถเรียกคืบควบคู่หรือขอคืบควบคู่ใด ๆ ในกรณีที่เสียเงิน
 10. การยุติสัญญา
  10.1 ทางเราสามารถยุติสัญญาและบัญชีของผู้เล่นหากท่านได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา การยุติสัญญาอาจเกิดขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและทางผู้เล่นจะไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องคืบควบคู่หรือขอคืบควบคู่ใด ๆ ในกรณีที่เกิดการยุติสัญญา